Czy nadmierne oglądanie pornografii ma wpływ na osoby uzależnione od seksu?

Uzależnienie od pornografii jaki ma wpływ na kontakty z innymi? Nierzadko osoby uzależnione od pornografii, które zdecydowały się na abstynencję, zauważają, że po pewnym czasie ich relacje z innymi ulegają poprawie. Ich poczucie własnej wartości wzrasta. Podobnie jak umiejętność patrzenia innym w oczy, poczucie humoru, optymizm.

W znanym wykładzie Phillipa Zimbardo, Zmierzch faceta. Zimbardo łączy 'uzależnienie od pobudzenia’ (porno, gry wideo) ze wzrostem nieporadności i lęku społecznego. Stawia hipotezę, że nadmierna interakcja z ekranem komputera zaburza rozwój umiejętność społecznych.

W książce The Brain That Changes Itself psychiatra Norman Doidge sugeruje, że intensywna stymulacja, do której dochodzi podczas oglądania pornografii, „bierze we władanie” te obszary mózgu, które normalnie odpowiadają za nagradzanie nas za budowanie więzi społecznych. Nierzeczywiści ludzie ze świata wirtualnego wygrywają z prawdziwymi ludźmi z rzeczywistego świata, a wirtualne więzi zastępują prawdziwe.